Reglement

Artikel 1 - Doelstelling

De Holebibib is een werkgroep binnen Het Roze Huis. Door het beschikbaar stellen van LGBTQ+ gerelateerd materiaal wil de Holebibib mee de doelstellingen van Het Roze Huis realiseren. Het Roze Huis-Çavaria Antwerpen vertegenwoordigt aangesloten verenigingen en vervult als zodanig een belangrijke rol binnen het Vlaamse LGBTQ+ landschap. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers, en werkt naar een aanvaarding van het holebi- en transgenderzijn, ook bij minderheden in onze samenleving.

Artikel 2 - Openingsuren

De Holebibib is open op volgende dagen en uren: zaterdag- en zondagmiddag tussen 14u00 en 16u00.

Op andere dagen kan u contact opnemen via e-mail: holebibib@gmail.com

Artikel 3 - Lidmaatschap

U wordt ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart. Uw gegevens worden slechts opgeslagen ter bescherming van de uitgeleende boeken en om U op de hoogte te houden van andere activiteiten die door de Holebibib georganiseerd worden. U hebt het recht uw gegevens ten allen tijde in te kijken en aan te passen. Het lidmaatschap bedraagt € 10 per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Indien het lidmaatschap na 1 juli ingaat, dan bedraagt het € 5 voor de rest van het jaar. Het lidmaatschap dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Artikel 4 - Ontleningen

Na betaling van het lidgeld kan U per keer 3 boeken ontlenen. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Elk boek mag éénmaal verlengd worden en dit weer voor 4 weken. Op vertoon van de studenten- of leerkrachtenkaart kunnen maximaal 5 boeken per keer ontleend worden.

Naast boeken kan U per keer ook tot maximum 2 films ontlenen. U betaalt € 2 uitleengeld per uitgeleende film, waarvan € 1 waarborg. Bij de inlevering van de film(s) krijgt U € 1 waarborg terug.

Artikel 5 - Inlevering boeken

De ontleentermijn voor boeken bedraagt 4 weken. Indien U na 4 weken de ontleentermijn wenst te verlengen, dient U contact op te nemen met de Holebibib. Dit kan persoonlijk of via e-mail (holebibib@gmail.com).

De ontleentermijn voor films bedraagt 1 week. Deze termijn kan niet verlengd worden.

Indien de Holebibib geen bericht heeft gehad, zullen er maximum 3 herinneringmails verstuurd worden. Bij gebrek aan reactie zal de kost van de boeken aan de ontlener gefactureerd worden, op basis van de kostprijs zoals vastgelegd in het computerbestand. Het lidmaatschap zal op dat moment vervallen. De lener dient dan zich opnieuw lid te maken voor hij/zij/x het recht heeft opnieuw een artikel uit te lenen.

Artikel 6 - Schade

De lener dient zorg te dragen voor de geleende boeken. Bij verlies of totale beschadiging moet de kostprijs zoals vastgelegd in het computerbestand van het boek betaald worden. Bij gedeeltelijke beschadiging van een boek of film wordt een bedrag van € 5 aangerekend. Indien het beschadigde of verloren boek of film niet vrijwillig betaald wordt, zal het lidmaatschap vervallen en dient de lener zich opnieuw lid te maken voor hij/zij/x het recht heeft opnieuw een artikel uit te lenen. Wanneer een boek of film langer dan 6 maanden wegblijft, vervalt het lidmaatschap. De lener is niet verantwoordelijk voor gewone gebruiksslijtage. Indien een boek of film reeds beschadigd is, gelieve dit dan voor het uitlenen te melden aan de verantwoordelijke ter plaatse.

Artikel 7 - Informatie

Het is altijd mogelijk om tijdens de uitleendienst aan de bibliotheekmedewerker te vragen om U te helpen zoeken in de collectie. Ook via e-mail kan informatie gevraagd worden over de aanwezige werken.

Artikel 8 - Reservering

Werken die reeds uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden. Indien gewenst kan U gratis op de hoogte gebracht worden wanneer het boek opnieuw aanwezig is in de Holebibib.

Artikel 9 - Akkoord

De lener verklaart zich door inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld akkoord met dit reglement dat overhandigd wordt bij de inschrijving.

Artikel 10 - Uitsluiting

Om ernstige redenen kan een gebruiker uitgesloten worden door de beheerders van de Holebibib.

Artikel 11 - Privacy

Het nieuwe lid stemt er mee in dat de Holebibib over volgende gegevens beschikt: naam en voornaam, e-mail, telefoon of GSM-nummer en adres. Deze gegevens dienen slechts voor het traceerbaar houden van de ontleende boeken. De gegevens worden op geen enkele manier gedeeld, noch met andere verenigingen van Het Roze Huis, noch daarbuiten. Het lid heeft steeds het recht te vragen dat zijn/haar gegevens worden gewist na afloop van het jaarabonnement. De Holebibib verbindt zich ertoe de gegevens slechts te gebruiken in het kader van ontleningen of om activiteiten aan te kondigen.